Fönstersnickerier

Vissa fönster kräver extra mycket kärlek och omsorg och går helt enkelt inte att fixa själv. De kanske heller inte är ett jobb för vilken hantverkare som helst utan kräver en viss finess och kunskap kring träarbeten. Karmen kanske är utsmyckad med vackra träsniderier eller är tillverkade för länge sedan och behöver behandlas med vissa verktyg och behandlingar som endast möbelsnickerier eller möbelrestauratörer har tillgång till. Vissa arbetsmoment går dock att utföra på egen hand, till exempel när du ska måla om dina fönster och andra enklare arbeten.

Kvalitet i varje litet moment

Med ett glasmästeri, måleri och snickeri på samma ställe har de duktiga hantverkarna möjlighet att ta hand om dina fönster på bästa möjliga sätt. De kan då kontrollera varje litet moment i produktionsprocessen och ta hand om varje oförutsedd händelse. Även de mest känsliga fönster tas väl om hand och kan restaureras på ett skonsamt och effektivt sätt, utan att förlora karaktär och känsla. Man kan därför vara säker på att garanteras en hög kvalitet i alla moment. Lämna in dina fönster till snickare som länge har arbetat i branschen och har en hög kompetens inom området. Bra arbete utförs med traditionella metoder, men med modern utrustning i nya och välutrustade lokaler.

Ett fönster är ett tydligt bevis från när huset är byggt och vilken tidsepok det tillhör. Detta ska man inte ändra på om man vill att det ska passa in med övrig byggnadsstil, både vad det gäller hus och omgivning. Skulle man ha gjort misstaget att till exempel under 1980-talet satt in nya moderna fönster på sitt hus i 20-talsstil kan man åtgärda detta med duktiga snickare. Utöver att renovera gamla fönster hjälper duktiga företag även till att skapa nya i rätt stil för att passa bättre in i just ditt hus. De hjälper dig hela vägen från rådgivning och planering, till utförande och färdigställande.

Hjälp från början till slut

Möbelsnickare som kan erbjuda dig hjälp i både renoveringar och nyskapande av fönster erbjuder ett helhetsgrepp kring hela byggnationen och kan därför ta ansvar från början till slut. Med det menas att de börjar med att göra ett besök hemma hos dig för att titta på de förutsättningar de har att jobba med och lyssna till dina förväntningar. De demonterar sedan ner hela fönster för att ta dem med sig till sin verkstad där de renoveras på ett kvalitativt sätt. När det sedan är dags för montering finns de där för dig och hjälper dig att installera dem på rätt sätt. Du får helt enkelt hjälp från början till slut!